MİTAM

Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi  2020 yılında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi'nin bu alanda araştırma ve geliştirme yeteneklerini geliştirerek bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak, ihtisaslaşma ile ilgili projelere lojistik, insan ve finansman noktasında katkı sağlamak, kalkınma planları çerçevesinde belirlenen öncelikli sektörler ve öncelikli gelişme alanları ile TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanlarının Üniversite ihtisaslaşma alanı ile kesiştiği noktaları öncelikli araştırma alanları olarak belirleyip bu alanlarda ileri teknolojik alet, teçhizat ve donanımlar kullanarak araştırmalar yapmak ve bölgenin lokomotifi konumundaki sektörlerin araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kurulmuştur.


HIZLI ERİŞİM