Eylem Planı

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında güncel ve gelişen sektör ihtiyaçlarını gözeten bölüm ve programların açılması,

Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirilmesi,

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan inovasyon ve Ar-Ge altyapısının oluşturulması,

İç ve dış paydaşların Makine ve İmalat Teknolojileri alanında farkındalıklarının artırılması amacıyla çeşitli eğitim ve buluşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Belirlenen öncelikli proje başlıkları altında Ar-Ge çalışmalarının ve inovasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında fiziksel ve akademik altyapının geliştirilmesine yönelik yeni projelerin yürütülmesinin sağlanması,

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamında Hitit Üniversitesi ve sektör adresli nitelikli ulusal ve uluslararası yayınların yapılması,

Enstitüler bünyesinde ihtisaslaşma alanına yönelik uygun programların açılmasıyla Üniversite-Sektör işbirliği kapsamında lisansüstü tezlerin yürütülmesi,

Proje çıktılarından pilot tesis veya prototip üretiminin gerçekleştirilmesi,

Sanayi-Sektör odaklı işbirliklerinin gerçekleştirilmesi.

HIZLI ERİŞİM