Hedefler

Hitit Üniversitesi’nin ihtisaslaşma sürecinde ana hedefi TR83 Bölgesi başta olmak üzere ülkemizde “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanı ile ilişkili katma değeri yüksek stratejik ürün miktarının arttırılmasına katkı sağlamak.

Bilgi teknolojilerinin diğer ileri teknolojilerle birleştiği bir konsantrasyon merkezi olmak ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmak.

Çorum ili başta olmak üzere bölgenin Makine ve İmalat Teknolojileri alanında inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetini geliştirmek.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında proje odaklı yatırımların verimlilik düzeyini ve ulusal/uluslararası platformlardaki rekabet gücünü arttırmak.

Hitit Üniversitesi tarafından yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin sanayiye aktarılması ve ekonomik değeri olan yeni ürünlere dönüştürülmesi ile başta Çorum ili olmak üzere TR 83 bölgesinde yeni istihdam alanları oluşturmak.


HIZLI ERİŞİM