Paydaşlar

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

KOSGEB

TÜBİTAK

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP)

TR83 bölgesi başta olmak üzere ilgili alanda faaliyet sürdüren birçok kamu ve özel sektör kuruluşları

TR83 bölgesi üniversiteleri başta olmak üzere birçok üniversite

İhtisaslaşma programına dâhil olmuş birçok üniversite


HIZLI ERİŞİM