Amaçlar

Bölgenin ve üniversitenin sahip olduğu potansiyeller ve kaynak donanımları dikkate alınarak, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşmak suretiyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak.

Bölgenin Makine ve İmalat Teknolojileri alanındaki rekabet gücünün artırılması amacıyla yeni istihdam alanları ve katma değerli ürünlere yatırım yapılmasını sağlayacak projeler geliştirmek.

Sanayi kuruluşlarının ve akademisyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi alışverişi sağlanarak Makine ve İmalat Teknolojileri ihtisaslaşma alanında Üniversite-Sanayi buluşma platformları inşa etmek. 

Sanayi ziyaretlerinden elde edilen bilgiler ışığında ihtiyaç analizi oluşturmak ve ihtiyaçlar (Ar-Ge, iyileştirme çalışmaları vb.) doğrultusunda ilgili konuda uzman akademisyenler ile eşleştirme hizmeti sağlayarak çözüm üretebilmek. 

İşbirliği aşamasındaki projelere mali ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek.

Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını ticarileştirme faaliyetlerine yardımcı olmak.


HIZLI ERİŞİM